Jansson Mark

Plantering växter innergården Kaptensgatan

Plantering av växter på innergården Kaptensgatan 2B och Strandgatan 4A för att gynna den biologiska mångfalden. Buskar och plantor som lockar fjärilar planterade.
2021-01-12
 

Postadress

Box 7047
30007 HALMSTAD

Kontakta oss

  • Telefon: 035-17 30 17
  • Uthyrning: 035-17 30 47

Användarvillkor