Jansson Mark

Andrahandsuthyrning

Tillstånd

Du måste få ett tillstånd från hyresvärden att hyra ut din lägenhet i andra hand. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillstånd från hyresvärden kan du  bli av med din hyresrätt.

  • För att vi skall tillåta andrahandsuthyring krävs godtagbara skäl.
  • När vi tillåter andrahandsuthyrning medger vi det 6-12 månader i taget.

Kontrakt

Skicka en kopia på andrahandshyreskontraktet till hyresvärden.

  • Om du skaffar en ny andrahandshyresgäst behöver du ett nytt tillstånd från hyresvärden.

Ansvar

Du som förstahandshyresgäst är alltid ansvarig för din lägenhet som om du bodde där själv. Hyresvärden har inget rättsligt förhållande till andrahandshyresgästen. Du är fortfarande vår hyresgäst.

  • Under en andrahandsuthyrning är det alltid du som förstahandshyresgäst som är ansvarig för lägenheten, att hyresinbetalningarna kommer in i tid och att det inte förekommer störningar.

Besittningsrätt

Andrahandshyresgästen har ingen besittningsrätt till lägenheten om förstahandshyresgästen säger upp lägenheten och avflyttar.

  • En andrahandshyresgäst kan aldrig överta den lägenhet som han/hon hyr i andra hand om inte särskild överenskommelse görs med hyresvärden.

Postadress

Box 7047
30007 HALMSTAD

Kontakta oss

  • Telefon: 035-17 30 17
  • Uthyrning: 035-17 30 17
  • Felanmälan: 035-17 30 47

Användarvillkor