Jansson Mark

Ordningsregler allmänna utrymmen

Trapphus, entréer samt gångar och trappor i vindar och källare är utrymningsvägar och får därför INTE användas för uppställning av föremål. Utrymningsvägar måste alltid hållas fria så att räddningspersonal kan komma fram.

AllmannaUtr1b
 

Av säkerhetsskäl får ni aldrig parkera cykeln, barnvagn eller rollator inne i trapphuset eftersom de kan stå i vägen vid en utrymning.

  • Finns det ingen särskild uppställningsplats för barnvagnar i ditt trapphus måste du ta in vagnen i lägenheten eller ställa den i cykelrum (om sådant finns).
  • Parkera din cykel i cykelställ eller i cykelrum (om sådant finns).
  • Med hänsyn till brandrisken får mopeder och motorcyklar inte förvaras inne i fastigheten eller i cykelförrådet.
AllmannaUtr2b
 
AllmannaUtr3b
 

Postadress

Box 7047
30007 HALMSTAD

Kontakta oss

  • Telefon: 035-17 30 17
  • Uthyrning: 035-17 30 17
  • Felanmälan: 035-17 30 47

Användarvillkor